„…akik e kötetben végre a helyükre kerülnek.”

Tükörképünk, végre egy darabban. Dálnoki Zoltán írása

A Magyar Napló 2022/6. számának „Könyvszemle” rovatában jelent meg recenzió az MMA Kiadó 2021-ben kiadott Magyar irodalmi művek 1956–2016 című kötetéről. Dálnoki Zoltán a néhány hiányolt mű (s rajtuk keresztül szerző) említése mellett üdvözli a lexikon szerkezeti megfontolásait, szemléleti újdonságát (sőt egyenesen „forradalmiságát”), a széles műfaji és stiláris spektrumot, amik mind a kiválasztott alkotások történeti kontextusba helyezhetőségét erősítik. Kiemeli, hogy a könyv – sok más erénye mellett – cáfolja azt a sokszor hangoztatott vádat is, miszerint 1989 után nem kerültek elő tömegesen nagy művek az asztakfiókokból – példaként Székely János A másik torony és A nyugati hadtest című munkáit említi.

Ha kíváncsi a teljes írásra, itt olvashatja el, a kötet pedig ide kattintva rendelhető meg.