Adatkezelési tájékoztató

az MMA Kiadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett

https://www.mmakiado.hu/ weboldalán használt sütikkel összefüggésben

A tájékoztató célja

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alapján az MMA Kiadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01 09 305115; a továbbiakban: Társaság) az általa kezelt személyes adatok védelme érdekében az alábbi tájékoztatót teszi közzé.

Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye

Az adatkezelő:

MMA Kiadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

címe: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 1.
adószáma 26159575-2-41
elérhetősége info@mmakiado.hu
képviseli dr. Szabó László ügyvezető

 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei

postacím: 1241 Budapest, Postafiók 52;
e-mail: dpo@jaczkovics.hu

Adatfeldolgozók

A Társaság a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Név: BPC Rendszerház Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2636 Tésa, Petőfi utca 16.
Fióktelepe: 1138 Budapest, Váci út 198.
Adószáma: 24927882-2-13
Elérhetősége: info@bpcrendszerhaz.hu
Képviseli: Dobrovits Bálint ügyvezető
Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: IT szolgáltatások nyújtása.

 

Név: Greenformatics Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1132 Budapest, Visegrádi utca 31.
Adószáma: 23080814-2-41
Elérhetősége: info@greenformatics.hu
Képviseli: Fónagy Ádám ügyvezető
Az adatfeldolgozó által ellátott tevékenység:  weboldal üzemeltetés.

 


1. Mik azok a sütik és ki kezeli az adatokat?

A Társaság által működtetett https://www.mmakiado.hu/ weboldal – a legtöbb weboldalhoz hasonlóan – sütiket használ. A süti egy olyan személyazonosításra önmagában nem alkalmas adategyüttes, amelyet a weboldal szervere küld a látogató böngészéshez használt eszközére és annak böngészőprogramjában eltárolódik, majd ezt később a küldő szerver onnan kiolvashatja, azt azonban más weboldal nem tudja kezelni. A sütiket a rendszer az eszközön tárolja.

A böngészők alapbeállítása szerint a sütik használata általában megengedett. A sütiket a felhasználó bármikor törölheti az eszközéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy azok alkalmazását alapértelmezetten letiltsa. A sütik tiltásával azonban előfordulhat, hogy az oldal nem fog megfelelően működni.

Az egyes sütiket vagy a honlapot üzemeltető Társaság, vagy valamely harmadik fél (külső szolgáltató) helyezi el.

2. A sütik típusai

A sütik lehetnek munkamenet sütik és állandó sütik.

A munkamenet sütik (session cookie) lehetővé teszik, hogy látogatás során a weboldal megfelelően működjön és a felhasználó beállításai a böngészés teljes ideje alatt, illetve a süti érvényességi ideje alatt megjegyezhetővé váljanak. Ezek a sütik lehetővé teszik, hogy a weboldalon belüli navigáció során bizonyos folyamatokat (pl. a belépést vagy bizonyos adatok, beállítások megadását) ne kelljen minden alkalommal ismét elvégezni.

Az állandó sütik (persistent cookie) olyan sütik, amelyek érvényességi idejük alatt tárolásra kerülnek az eszközön a weboldal elhagyását, illetve a böngésző bezárását követően is, így lehetővé teszik a felhasználó preferenciáinak vagy műveleteinek a későbbi látogatás során történő alkalmazását is.

Az érvényességi idő lejártáig a mentett sütik az eszközön tárolódnak, azonban az előre meghatározott érvényességi idő lejárta előtt is törölhetők.

3. Weboldalunk által használt sütik funkciói és a sütikkel kapcsolatos adatkezelés jogalapja

Funkciójuk szerint megkülönböztetve a sütik lehetnek elengedhetetlen, funkcionális, statisztikai és marketing sütik, weboldalunk azonban kizárólag az alábbi funkciójú sütiket használja:

3.1 Az oldal működéséhez szükséges elengedhetetlen süti (alapműködést biztosító süti), mely a weboldal használatát segíti azzal, hogy alapvető funkciókat aktivál. A weboldalunk által használt süti az érintettek, mint felhasználók egyedi munkamenet azonosítóját tartalmazza, a honlap vásárlói funkcióinak (belépés, vásárlás) elérésére szolgál.

A weboldalunk nem tud helyesen működni ezen süti nélkül, így ezen süti esetében adatkezelésünk jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti, a honlap működtetéséhez fűződő jogos érdekünk.

3.2 Az oldalunkon használt statisztikai sütik visszajelzést nyújtanak számunkra ahhoz, hogy átlássuk, a látogatóink milyen tartalmat kedvelnek a weboldalon. Ezek a sütik statisztikai információkat gyűjtenek például a weboldal látogatottságáról, a weboldal teljesítményének mérése és a teljesítmény javítása érdekében lehetővé teszik a weboldalon tett látogatások és forgalomforrások számolását, növelik a szervernek küldött lekérések sűrűségét.

Statisztikai sütiket kizárólag az érintett, mint felhasználó GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása esetén helyezünk el az eszközön. Vagyis amennyiben hozzájárult a sütik használatához, a böngésző sütiket tárol az Ön számítógépén vagy egyéb eszközén, hogy rendszerünk felismerje beállításait.

A hozzájárulás érvényessége időnként lejár, ugyanakkor lehetősége van arra is, hogy ezen érvényességi idő lejártát megelőzően is bármikor visszavonja hozzájárulását. Ezt böngészője sütibeállításai között bármikor megteheti. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

4. A weboldalunk által ténylegesen használt sütik

Elnevezése Funkciója Célja Érvényességi ideje
PHPSESSID elengedhetetlen (szükséges) süti A felhasználók egyedi munkamenet azonosítóját tartalmazza. A honlap vásárlói funkcióinak (belépés, vásárlás) elérésére szolgál. 1 év
__ga statisztikai(3. fél sütije) A Google Analytics anonim weboldal-látogatottság mérésére szolgáló statisztikai rendszerbe való adatküldéshez szükséges cookie. 2 év
__gid statisztikai(3. fél sütije) A cookie a weboldal teljesítményének a Google Analytics szolgáltatások segítségével történő mérése és javítása érdekében lehetővé teszi a weboldalon tett látogatások és forgalomforrások számolását. 24 óra
_gat_gtag_UA_37991265_10 statisztikai(3. fél sütije) Google Analytics cookie, mely növeli a szervernek küldött lekérések sűrűségét. 1 perc


A weboldalunk által használt, Google Analytics sütijei vonatkozásában megvalósuló adatkezelésről az érintett szolgáltató saját adatvédelmi tájékoztatójában foglaltak az irányadók, melyet az alábbi weboldalon talál: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage.

5. A sütik használatának megtiltása

Ha nem szeretné, hogy a weboldal használata során sütiket használjunk, az internetes böngészője beállításaiban bármikor módosíthatja sütibeállításait, ennek keretében részben vagy egészben kikapcsolhatja azok használatát. A sütik kezelésére vonatkozó útmutatókat az egyes böngészők esetében az alábbi linkeken érheti el:

Google Chrome (PC): https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Google Chrome (Mobil): https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=hu

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy

Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Safari (PC): https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac

Safari (Mobil): https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

6. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb jogai

Az érintett az adatkezeléssel összefüggésben bármikor:

- tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan,
- hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,
- pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,
- a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,
- a jogos érdek jogalapon kezelt adatai vonatkozásában annak kezelése ellen tiltakozhat
- kérheti az adatkezelés korlátozását.

Az érintett tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e a Társaságnál, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon (arról, hogy)

- a Társaság azokat milyen célból kezeli,
- mi jogosítja fel a Társaságot az adatok kezelésére (jogalapjáról),
- mikortól és meddig kezeli a Társaság az adatait (időtartamáról),
- milyen adatokat kezel a Társaság, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja,
- a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,
- harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,
- amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,
- az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az adatkezelő,
- az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,
- jogorvoslati lehetőségeiről.

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre a Társaság legkésőbb egy hónapon belül válaszol. Az érintett vonatkozásában a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. A Társaság csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor a Társaság az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről a Társaság az érintettet értesíti.

Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy a Társaság köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,
- ha az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,
- a Társaság számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.

Az érintett kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli  azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen,
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A Társaság az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy a Társaság a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először a Társaságot keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a Társaság kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek ) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Záró rendelkezések

Jelen tájékoztató az aláírással lép hatályba és visszavonásig hatályos.

Budapest, 2021. március „….”

dr. Szabó László
ügyvezető