Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

az MMA Kiadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság honlapjának (http://www.mmakiado.hu) használata során,
illetve az általa nyújtott szolgáltatások vonatkozásában megvalósuló adatkezelésekről

 

1.

A tájékoztató célja
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  (a továbbiakban: Infotv.) alapján az MMA Kiadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 1., adószám: 26159575-2-41, képviseli: dr. Szabó László ügyvezető; a továbbiakban: Társaság) honlapjának (www.mmakiado.hu) használata során kezelt személyes adatok védelme érdekében az alábbi tájékoztatót teszi közzé.

 

2.

Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye

Az adatkezelő:                        MMA Kiadó Nonprofit Kft.

címe:                                       1051 Budapest, Vörösmarty tér 1.

adószáma:                               26159575-2-41

elérhetősége:                           info@mmakiado.hu

képviseli:                                dr. Szabó László ügyvezető

 

A Társaság a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Neve:  BPC Rendszerház

Székhelye: 1138 Budapest Váci u.152-156.

Adószáma: 24927882-2-13

Elérhetősége: info@bpcrendszerhaz.hu

Képviseli: Angyal Ádám Norbert ügyvezető

Tevékenység: IT szolgáltatások

Neve: Greenformatics Solutions Kft.

Székhelye: 1165 Budapest, Ezerjó utca 58.

Adószáma: 23080814-2-42

Elérhetősége: info@greenformatics.hu

Képviseli: Fónagy Ádám Norbert ügyvezető

Tevékenység: Weboldal üzemeltetés

Neve: Rocket Science Group LLC („Mailchimp”)

Székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308

Adószáma: 13807649-2-41

Elérhetősége: https://mailchimp.com/contact/

Képviseli: Ben Chestnut Co-founder & CEO

Tevékenység: Hírlevélküldés

 

Az adatkezelés helye: a Társaság, illetve illetékes adatfeldolgozói, munkavállalói munkavégzési helye. A honlap használatával összefüggésben kezelt személyes adataihoz a Társaság munkatársai kizárólag feladatuk ellátásához, illetve az érintett által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének megválaszolásához, tájékoztatáshoz szükséges mértékben férnek hozzá.

 

3.      

A honlapon történő kapcsolatfelvételről

A honlapon „Kapcsolat“ cím alatt feltüntetett bármely e-mail címre küldött üzenetével a Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat csak és kizárólag az e pontban megjelölt célból használja fel, azokat harmadik félnek nem adja át.

adatkezelés célja: a látogatók által írt elektronikus üzenetekben foglalt panaszok, észrevételek kivizsgálása, minőségbiztosítás, szolgáltatás fejlesztése

kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe, egyéb, az üzenetben foglalt, általa megadott személyes adata

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás

adattárolás ideje: az érintett által feltett kérdések megválaszolását követően személyes adatai azonnal törlése kerülnek a rendszerből. Kivételt képez ez alól esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása, ezen eljárások esetén annak jogerős lezárultáig

adattárolás módja: az érintett személyes adatait a Társaság elektronikus formában tárolja

 

4.

Rendezvényekről készült kép-és hangfelvételek, hírösszefoglalók kezelése

A Társaság által szervezett rendezvények során a résztvevőkről tömegfelvételnek minősülő/vagy nem minősülő kép- és/vagy hangfelvétel, illetve írásbeli összefoglaló hír készülhet. Az adatkezelés fő szabály szerint az érintett rendezvényen történő részvételével, - ráutaló magatartással - megadott hozzájárulásán alapul.

Az érintett, illetve törvényes képviselője hozzájáruló nyilatkozata birtokában a Társaság szolgáltatásai, rendezvényei, programjai megismertetése, valamint a művészet és a kultúra népszerűsítése céljából a Társaság honlapján, illetve Facebook, Instagram oldalán valamint YouTube csatornáján híreket, illetve kép- és/vagy hangfelvételeket tehet közzé.

Az adatkezelés időtartama alatt az érintett bármikor kérheti ezen személyes adatai törlését, és tudomásul veszi, hogy azok eltávolítására a Társaság egyoldalú döntése alapján bármikor sor kerülhet.

Az egyes rendezvények vonatkozásában ettől eltérő feltételek is megállapításra kerülhetnek, erről azonban az érintettet minden esetben tájékoztatni kell.

kezelt adatok köre: az érintett neve, az érintett biometrikus adatai (kép-hangmása)

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás

adattárolás ideje: az érintett által a Társasághoz intézett, személyes adatai törlésére irányuló nyilatkozat kivizsgálását követően – amennyiben kérése megalapozott - személyes adatai azonnal törlése kerülnek a rendszerből. Kivételt képez ez alól a GDPR 89. cikke szerint megvalósuló közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból történő adatkezelés, a tömegfelvételnek minősített kép-és hangfelvétel, esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása, mely eljárások esetén annak jogerős lezárultáig.

adattárolás módja: az érintett személyes adatait a Társaság elektronikus formában tárolja

 

5.

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

Előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján a Társaság legfontosabb híreiről, rendezvényeiről, programjairól, valamint a kultúra és művészet területeivel összefüggésben, e-mail formájában hírleveleket küld az érintett részére, kifejezetten kultúra és a művészet népszerűsítése céljából.

Az érintett a Társaság hírlevelére a https://www.mmakiado.hu/newsletter/newsletter/form/lang/hu weboldalon található űrlap kitöltésével elektronikus formában iratkozhat fel, melynek feltétele jelen adatkezelési tájékoztató és a Társaság adatvédelmi szabályzatának megismerése és elfogadása. A feliratkozáskor rögzített adatokat a Társaság elektronikusan kezeli

A Társaság semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibásan, hamisan megadott adatokból származó tévedésekért, károkért, az ebből eredő mindennemű felelősség a Feliratkozót terheli. Hibás vagy hamis adatokkal megadott feliratkozásokat a Társaság köteles a tudomására jutását követően haladéktalanul törölni.

A Társaság biztosítja, hogy a hírlevelekről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon, az adott e-mail alján található, „leiratkozás a hírlevélről” fülre kattintva.

Hírlevélre való feliratkozásakor a Társaság az érintett nevét és e-mail címét, valamint érdeklődési körét, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás alapján az itt meghatározottak szerint kezeli, a hírlevél-szolgáltatás üzemeltetésének végéig azzal, hogy amennyiben az érintett leiratkozik a hírlevélről, törlési kérelmét követően adatai haladéktalanul törlésre kerülnek.

 

6.

Tájékoztatás sütik (cookie-k) alkalmazásáról

Az általánosan elterjedt gyakorlatnak megfelelően a Társaság is cookie-kat (sütiket) használ a weboldalán. A sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.

A sütik olyan rövid adatfájlok, amelyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A sütik célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatás folyamatos működését biztosítsa, megkönnyítse, kényelmesebbé tegye és névtelen statisztikákkal hozzájáruljon a weboldal továbbfejlesztéséhez.

A cookieknak számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak: az egyik az ideiglenes (feltétlenül szükséges) cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet (pl. a honlap egyszeri látogatása) során helyez el a felhasználó eszközén; a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. A Társaság honlapján kizárólag ideiglenes, a működéshez feltétlenül szükséges cookiekat használunk. Ezeknek az érvényességi ideje kizárólag a látogatás idejére vonatkozik. A Társaság honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap a látogatás erejére: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

 

A böngésző beállítása

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld, azonban előfordulhat, hogy bizonyos funkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, azonban ezek általában megváltoztathatók annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók, az Ön számára legmegfelelőbb beállításokhoz kérjük használja keresője “Segítség” menüjét.

adatkezelés célja: a honlap-látogatás minél magasabb színvonalú működésének biztosítása

kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintett hozzájárulása

adattárolás határideje: adott látogatás időtartama

adattárolás módja: az érintett személyes adatait a Társaság elektronikus formában tárolja

 

7.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az adatkezeléssel összefüggésben a Társaság képviselőjén keresztül bármikor:

-          tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,

-          pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,

-          a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,

-          adatai kezelése ellen tiltakozhat,

-          kérheti az adatkezelés korlátozását.

Tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e a Társaságnál, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon arról, hogy

-          milyen célból kezeli,

-          mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról),

-          mikortól és meddig kezeli az adataikat (időtartamáról),

-          milyen adatokat kezel, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja,

-          a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,

-          harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,

-          amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,

-          az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az adatkezelő,

-          az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,

-          jogorvoslati lehetőségeiről.

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre a Társaság legkésőbb 25 napon belül válaszol. Az érintett vonatkozásában a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. A Társaság csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor a Társaság az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről a Társaság az érintettet értesíti.

Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy a Társaság köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

-          a személyes adatokat jogellenesen kezelték

-          a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,

-          ha az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,

-          a Társaság számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.

Kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

-          az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

-          az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

-          az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.

Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A Társaság az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy Társaság a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először a Társaságot keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

A Társaság adatvédelmi szabályzata az alábbi linkre kattintva érhető el: https://www.mmakiado.hu/adatkezelesi-nyilatkozat

Az adatvédelemért felelős munkatáras elérhetősége: info@mmakiado.hu

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a Társaság kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van adatinak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

 

8.

Jogszabályi hivatkozások

·         Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

·         az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

 

9.

Záró rendelkezések

Jelen tájékoztató 2019. 02. 08. napján lép hatályba és visszavonásig hatályos.

A jelen adatvédelmi tájékoztató alkalmazását elrendelem.

 

Kelt: 2019. 02. 08.

 

dr. Szabó László

ügyvezető

 


 

 

 

Adatkezelési tájékoztató

az MMA Kiadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság hírlevél küldési tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésről

 

1.             

A tájékoztató célja
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  (a továbbiakban: Infotv.) alapján az MMA Kiadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 1., adószám: 26159575-2-41, képviseli: dr. Szabó László ügyvezető; a továbbiakban: Társaság) az általa kezelt személyes adatok védelme érdekében az alábbi tájékoztatót teszi közzé.

 

2.            

Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye

Az adatkezelő:  MMA Kiadó Nonprofit Kft.

címe: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 1.

adószáma: 26159575-2-41

elérhetősége: info@mmakiado.hu

képviseli: dr. Szabó László ügyvezető

Az adatkezelés helye a Társaság munkatársainak munkavégzési helye, illetve az adatfeldolgozók által végzett tevékenységi hely. A hírlevél üzemeltetésével összefüggésben kezelt adataihoz munkatársaink kizárólag feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett hírlevél szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben férnek hozzá.

 

3.            

Adatfeldolgozó

Társaságunk a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására, az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Neve: BPC Rendszerház

Székhelye: 1138 Budapest Váci u.152-156.

Adószáma: 24927882-2-13

Elérhetősége: info@bpcrendszerhaz.hu

Képviseli:  Angyal Ádám Norbert ügyvezető

Tevékenység:     IT szolgáltatások

 

Neve: Greenformatics Solutions Kft.

Székhelye: 1165 Budapest, Ezerjó utca 58.

Adószáma: 23080814-2-42

Elérhetősége: info@greenformatics.hu

Képviseli: Fónagy Ádám Norbert ügyvezető

Tevékenység: Weboldal üzemeltetés

 

Neve: Rocket Science Group LLC („Mailchimp”)

Székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308

Adószáma: 13807649-2-41

Elérhetősége: https://mailchimp.com/contact/

Képviseli: Ben Chestnut Co-founder & CEO

Tevékenység: Hírlevélküldés

 

4.           

Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

Előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján a Társaság legfontosabb híreiről, rendezvényeiről, programjairól, valamint a kultúra és művészet területeivel összefüggésben, e-mail formájában hírleveleket küld az érintett részére, kifejezetten kultúra és a művészet népszerűsítése céljából.

Az érintett a Társaság hírlevelére a https://www.mmakiado.hu/newsletter/newsletter/form/lang/hu weboldalon található űrlap kitöltésével elektronikus formában iratkozhat fel, melynek feltétele jelen adatkezelési tájékoztató és a Társaság adatvédelmi szabályzatának megismerése és elfogadása. A feliratkozáskor rögzített adatokat a Társaság elektronikusan kezeli

A Társaság semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibásan, hamisan megadott adatokból származó tévedésekért, károkért, az ebből eredő mindennemű felelősség a Feliratkozót terheli. Hibás vagy hamis adatokkal megadott feliratkozásokat a Társaság köteles a tudomására jutását követően haladéktalanul törölni.

A Társaság biztosítja, hogy a hírlevelekről az érintett bármikor ingyenesen leiratkozzon, az adott e-mail alján található, „leiratkozás a hírlevélről” fülre kattintva.

Hírlevélre való feliratkozásakor a Társaság az érintett nevét és e-mail címét, valamint érdeklődési körét, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás alapján az itt meghatározottak szerint kezeli, a hírlevél-szolgáltatás üzemeltetésének végéig azzal, hogy amennyiben az érintett leiratkozik a hírlevélről, törlési kérelmét követően adatai haladéktalanul törlésre kerülnek.

 

5.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az érintett az adatkezeléssel összefüggésben a Társaság adatvédelmi tisztviselőjén keresztül bármikor:

-          tájékoztatást kérhet az adatkezelésre vonatkozóan és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz,

-          pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti,

-          a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,

-          adatai kezelése ellen tiltakozhat,

-          kérheti az adatkezelés korlátozását.

Tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e a Társaságnál, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon arról, hogy

-          milyen célból kezeli,

-          mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról),

-          mikortól és meddig kezeli az adataikat (időtartamáról),

-          milyen adatokat kezel, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja,

-          a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról,

-          harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról,

-          amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, akkor az adatok forrásáról,

-          az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az adatkezelő,

-          az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól,

-          jogorvoslati lehetőségeiről.

A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre a Társaság legkésőbb 25 napon belül válaszol. Az érintett vonatkozásában a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért a Társaság az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. A Társaság csak így tudja megítélni azt, hogy az új adat valós-e, és ha igen, akkor módosíthatja-e a régit.

Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor a Társaság az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről a Társaság az érintettet értesíti.

Az adat törlésének, zárolásának kérése esetén az érintett kérheti adatainak törlését, ami azt jelenti, hogy a Társaság köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

-          a személyes adatokat jogellenesen kezelték

-          a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték,

-          ha az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé,

-          a Társaság számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tett eleget.

Kérheti az adatkezelés korlátozását, amelynek az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

-          az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

-          az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

-          az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen.

Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A Társaság az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet.

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy a Társaság a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először a Társaságot keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

A Társaság adatvédelmi szabályzata az alábbi linkre kattintva érhető el: https://www.mmakiado.hu/adatkezelesi-nyilatkozat

Az adatvédelemért felelős munkatáras elérhetősége: info@mmakiado.hu

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a Társaság kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek ) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

 

6.            

Jogszabályi hivatkozások

·         Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

·         az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

 

7.

Záró rendelkezések

Jelen tájékoztató 2019. 02. 08. napján lép hatályba és visszavonásig hatályos.

A jelen adatvédelmi tájékoztató alkalmazását elrendelem.

 

Kelt: 2019. 02. 08.

 

 

dr. Szabó László

ügyvezető

 


 

Adatkezelési tájékoztató

az MMA Kiadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által szervezett
rendezvények során megvalósuló adatkezelésekről

 

1.

A tájékoztató célja

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  (a továbbiakban: Infotv.) alapján az MMA Kiadó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 1., adószám: 26159575-2-41, képviseli: dr. Szabó László ügyvezető; a továbbiakban: Társaság)) által kezelt személyes adatok védelme érdekében az alábbi tájékoztatót teszi közzé.

 

2.

Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye

Az adatkezelő: MMA Kiadó Nonprofit Kft.

címe: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 1.

adószáma: 26159575-2-41

elérhetősége: info@mmakiado.hu

képviseli: dr. Szabó László ügyvezető

Az adatkezelés helye: a Társaság, illetve illetékes adatfeldolgozói, munkavállalói munkavégzési helye. A rendezvényekre, foglalkozásokra történő regisztrációval összefüggésben kezelt személyes adatokoz a Társaság munkatársai kizárólag feladatuk ellátásához, illetve az érintett által igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez, esetleges kérdésének megválaszolásához, tájékoztatáshoz szükséges mértékben férnek hozzá.

A Társaság a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Neve: BPC Rendszerház

Székhelye: 1138 Budapest Váci u.152-156.

Adószáma: 24927882-2-13

Elérhetősége: info@bpcrendszerhaz.hu

Képviseli: Angyal Ádám Norbert ügyvezető

Tevékenység: IT szolgáltatások

 

Neve: Greenformatics Solutions Kft.

Székhelye:1165 Budapest, Ezerjó utca 58.

Adószáma: 23080814-2-42

Elérhetősége: info@greenformatics.hu

Képviseli: Fónagy Ádám Norbert ügyvezető

Tevékenység: Weboldal üzemeltetés

 

3.

A rendezvénnyel kapcsolatos regisztrációról

adatkezelés célja: A rendezvényekre jelentkezéskor a Társaság a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag a rendezvény megtartása céljából, illetve a rendezvény lebonyolításához szükséges kapcsolattartás, valamint az érintett hozzájárulása esetén fontosabb híreiről, rendezvényeiről, programjairól történő tájékoztatás, továbbá a kultúra és a művészet népszerűsítése céljából kezeli.

kezelt adatok köre: az érintett (kapcsolattartó) neve, e-mail címe, telefonszáma, az érintett által megjelölt harmadik személy neve, adószáma, számlázási címe.

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás

adattárolás határideje: a rendezvény lebonyolítását követően személyes adatai fő szabály szerint törlésre kerülnek. Kivételt képez ez alól esetleges jog-vagy igényérvényesítés, jogszabályba foglalt megőrzési kötelezettség, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása esetén, ezen eljárások jogerős lezárultáig.

adattárolás módja: az érintett személyes adatait a Társaság elektronikus formában tárolja

 

4.

Rendezvényekről készült kép-és hangfelvételek, hírösszefoglalók kezelése

A Társaság által szervezett rendezvények során a résztvevőkről tömegfelvételnek minősülő/vagy nem minősülő kép- és/vagy hangfelvétel, illetve írásbeli összefoglaló hír készülhet. Az adatkezelés fő szabály szerint az érintett rendezvényen történő részvételével, - ráutaló magatartással - megadott hozzájárulásán alapul.

Az érintett, illetve törvényes képviselője hozzájáruló nyilatkozata birtokában a Társaság szolgáltatásai, rendezvényei, programjai megismertetése, valamint a művészet és a kultúra népszerűsítése céljából a Társaság honlapján, illetve Facebook, Instagram oldalán valamint YouTube csatornáján híreket, illetve kép- és/vagy hangfelvételeket tehet közzé.

Az adatkezelés időtartama alatt az érintett bármikor kérheti ezen személyes adatai törlését, és tudomásul veszi, hogy azok eltávolítására a Társaság egyoldalú döntése alapján bármikor sor kerülhet.

Az egyes rendezvények vonatkozásában ettől eltérő feltételek is megállapításra kerülhetnek, erről azonban az érintettet minden esetben tájékoztatni kell.

kezelt adatok köre: az érintett neve, az érintett biometrikus adatai (kép-hangmása)

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás

adattárolás ideje: az érintett által a Társasághoz intézett, személyes adatai törlésére irányuló nyilatkozat kivizsgálását követően – amennyiben kérése megalapozott - személyes adatai azonnal törlése kerülnek a rendszerből. Kivételt képez ez alól a GDPR 89. cikke szerint megvalósuló közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból történő adatkezelés, a tömegfelvételnek minősített kép-és hangfelvétel, esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása, mely eljárások esetén annak jogerős lezárultáig.

adattárolás módja: az érintett személyes adatait a Társaság elektronikus formában tárolja

 

5.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy Társaság a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először a Társaságot keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

A Társaság adatvédelmi szabályzata az alábbi linkre kattintva érhető el: https://www.mmakiado.hu/adatkezelesi-nyilatkozat

Az adatvédelemért felelős munkatáras elérhetősége: info@mmakiado.hu

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a Társaság kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetősége van adatinak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

 

6.

Jogszabályi hivatkozások
·         Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

·         az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

 

7.

Záró rendelkezések

Jelen tájékoztató 2019. 02. 08. napján lép hatályba és visszavonásig hatályos.

A jelen adatvédelmi tájékoztató alkalmazását elrendelem.

 

Kelt: 2019. 02. 08.

 

dr. Szabó László

ügyvezető