Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

az MMA Kiadó Nonprofit Kft. honlapjának használata során megvalósuló adatkezelésekről

 

1. Az adatkezelő személye és az adatkezelés helye

Adatkezelő az MMA Kiadó Nonprofit Kft. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 1., Cg.: 01 09 305115, ügyvezető: dr. Szabó László és Pécsi Györgyi Ágota), illetve a webáruházi megrendelések teljesítéséért felelős munkavállalói, és adatfeldolgozói; az adatkezelés helye ezen munkavállalók és adatfeldolgozók munkavégzési helye.

2. Adatfeldolgozók

A Társaság a személyes adatok kezelése során kizárólag technikai jellegű feladatok ellátására az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:
A megrendelés teljesítése céljából, a házhozszállítás során a futárszolgálati feladatok ellátása érdekében: GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Gls Európa utca 2., Cg.: 13 09 111755). Kapcsolattartójának elérhetősége: dora@makoattila.com
A megrendelés teljesítése céljából, a vételár átvétele érdekében: Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6., Cg.: 01-10-041042). Kapcsolattartójának elérhetősége: attila.sianec@raiffeisen.hu.

3. Tájékoztatás sütik (cookie-k) alkalmazásáról

Az általánosan elterjedt gyakorlatnak megfelelően az MMA Kiadó Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) is sütiket (cookie-kat) használ a weboldalán. A cookie-k információt gyűjtenek Önről és eszközéről, megjegyzik az Ön egyéni beállításait, azonban a weboldalon használt sütik önmagukban nem alkalmasak a felhasználó személyének beazonosítására.
A sütik általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát, és javítják a felhasználói élményt, biztosítják a weboldal üzemeltetője részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

Honlapunk a weboldal használata során Önről, illetve a böngészésre használt eszközéről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:
- a látogató által használt IP cím,
- a böngésző típusa,
- a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),
- látogatás időpontja,
- a meglátogatott oldal adatai.

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld, azonban előfordulhat, hogy bizonyos funkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.
A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, azonban ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.
A cookie-k vonatkozásában adatkezelésünk jogalapja az Ön GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata, a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése, a szolgáltatás hatékonyságának, illetve a felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.
Az adattárolás módja: elektronikus.
Az adatkezelés időtartama 6 hónap.

4. Regisztráció

A Társaság honlapján – a vásárlások menetének megkönnyítése végett – lehetősége van adatainak regisztrációjára, melyet egy előre megadott adatlap kitöltésével, nevének, e-mail címének megadásával, és jelszó kiválasztásával tehet meg. A regisztrációhoz továbbá szállítási és számlázási cím adatait szükséges megadnia, illetve az átvételi értesítés érdekében telefonszámát. Ezen adatok megadásával a regisztrációt követően a későbbiekben adatainak ismételt megadása nélkül rendelhet termékeink közül. A megadott adatok a későbbiekben módosíthatóak.
Adatai elküldésére akkor van lehetősége, ha elfogadja a Társaság adatvédelmi tájékoztatóját, melyet egy jelölőnégyzet bejelölésével tehet meg. Az adatvédelmi jogszabályok betartására Társaságunk kiemelt figyelmet fordít, így ennek elmaradása esetén regisztrációját fogadni nem tudjuk.
Regisztrációja vonatkozásában az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti érintetti hozzájáruláson alapul, adatait elektronikusan tartjuk nyilván a Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése, regisztrálás, a jövőbeni megrendelések egyszerűbb lefolytatása céljából.

A fentiek szerint megadott személyes adatait Társaságunk a regisztrációja törléséig kezeli. 

5. Vásárlás regisztráció nélkül; fizetési feltételek

Amennyiben honlapunkra látogat, regisztrációt követően és regisztráció nélkül is lehetősége van az ott feltüntetett termékek megrendelésére, megvásárlására.
Amennyiben Ön regisztrált vásárló, úgy a kiválasztott termék megrendelése a regisztrációja során megadott személyes adataival történik.

Amennyiben Ön regisztráció nélkül kíván vásárolni, úgy a megrendelés leadásához, vagyis a Társaságunkkal való szerződés létrejöttéhez, valamint a megrendelt termék szállításához, és a számlázáshoz alábbi adatai megadása szükséges, mely adatokat elektronikusan tartunk nyilván:

- név
- telefonszám vagy e-mail cím (az átvételi értesítés érdekében),
- szállítási cím (a megrendelt termék kiszállíthatósága végett),
- számlázási cím (számla kiállítása végett).

Adatai elküldésére akkor van lehetősége, ha elfogadja a Társaság adatvédelmi tájékoztatóját, melyet egy jelölőnégyzet bejelölésével tehet meg. Az adatvédelmi jogszabályok betartására Társaságunk kiemelt figyelmet fordít, így ennek elmaradása esetén megrendelését fogadni nem tudjuk.


6. A vásárló adatainak kezelése

Az adatkezelés célja: a Társaság honlapján keresztül történő vásárlás, megrendelés, számla kiállítása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a vásárlók nyilvántartása, a megrendelések teljesítése.
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, szerződés létrehozása és teljesítése, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglalt jogi kötelezettség teljesítése.
Regisztráció nélkül történő vásárlás esetén a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi igazolhatósága érdekében megadott személyes adatait a megrendelés teljesítésétől – a rendelt áru átvételétől – számított 5 év (általános jogérvényesítési elévülési határidő) elteltével töröljük, kivéve a vásárláshoz kapcsolódó számlán szereplő adatait.
A vásárláshoz kapcsolódó számviteli bizonylatokat – mind regisztrációt követő, mind regisztráció nélküli vásárlás esetén – Társaságunk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében legalább 8 évig köteles megőrizni. 8 év elteltével Társaságunk automatikusan intézkedik a számviteli bizonylatok megsemmisítése végett.

Rendelés esetén az Ön neve, szállítási címe és telefonszáma a futárcég számára, mint adatfeldolgozónak átadásra kerül, aki azt kizárólag a megrendelés teljesítése céljából használhatja fel, nem jogosult azt egyéb célból felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbítani vagy nyilvánosságra hozni.

Amennyiben Ön választása szerint online bankkártyás fizetéssel vásárol, úgy a tranzakció összegét a Raiffeisen Bank Zrt. felé továbbítjuk. Az online bankkártyás fizetés opció kiválasztását és a megrendelés véglegesítését követően a fizetés teljesítése érdekében Ön a Raiffeisen Bank Zrt. minősített online fizetési felületére kerül átirányításra. A kártyás fizetési tranzakció adatait a Raiffeisen Bank Zrt. munkatársai a vételár átvétele érdekében, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulása alapján kezelik.

Adattovábbításra egyéb esetben csak az Ön kifejezett és tájékoztatáson alapuló előzetes hozzájárulása alapján, jogszabály alapján, vagy bírósági, illetve hatósági megkeresés alapján kerülhet sor. Társaságunk az Ön adatait nem hozza nyilvánosságra. Az adatfeldolgozó(k) pontos adatait jelen tájékoztató tartalmazza.

Továbbá tudomásul veszem, hogy a(z) MMA Kiadó Nonprofit Kft. (1051 Budapest, Vörösmarty tér 1.) adatkezelő által a(z) www.mmakiado.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: online történő könyvvásárlás SimplPay szolgáltatáson keresztül.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

7. Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) alapján Ön jogosult szóban, vagy írásban (ideértve az e-mail útján történő bejelentéseket is, melyeket a info@mmakiado.hu e-mail címre tehet meg) panaszt benyújtani Társaságunk részére.

Ebben az esetben az Ön, mint panaszos nevét, lakcímét, e-mail címét, valamint a Fgytv.-ben meghatározott egyéb személyes adatát jogszabályi kötelezettség (Fgytv. 17. §) teljesítése érdekében kezeljük. Amennyiben panaszára érkezett válaszunkkal szemben további kifogással nem él, adatait az általános igényérvényesítésre nyitva álló ideig (5 év) kezeljük, további igényérvényesítés esetén annak jogerős lezárultáig.

8. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

Előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulása alapján Társaságunk legfontosabb híreiről e-mail formájában hírleveleket küldünk az Ön részére.

Társaságunk hírlevelére a honlapukon iratkozhat fel, melynek feltétele jelen adatvédelmi tájékoztató és Társaságunk adatvédelmi szabályzatának elfogadása, melyet egy jelölőnégyzet bejelölésével tehet meg. Az adatvédelmi jogszabályok betartására Társaságunk kiemelt figyelmet fordít, így ennek elmaradása esetén hírlevélre való feliratkozását elfogadni nem tudjuk.

A Társaság biztosítja, hogy a hírlevelekről Ön bármikor ingyenesen leiratkozzon, az adott e-mail alapján található, „leiratkozás a hírlevélről” fülre kattintva.

Hírlevelünkre való feliratkozásakor az Ön nevét és e-mail címét a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás alapján elektronikusan kezeljük a hírlevélszolgáltatás üzemeltetésünk végéig azzal, hogy amennyiben Ön leiratkozik a hírlevelünkről, törlési kérelmét követően adatait haladéktalanul töröljük.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Társaságunk semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibásan, hamisan megadott adatokból származó tévedésekért, károkért, az ebből eredő mindennemű felelősség a Feliratkozót terheli. Hibás vagy hamis adatokkal megadott feliratkozásokat Társaságunk köteles a tudomására jutását követően haladéktalanul törölni.

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Ön a kezelt adatok tekintetében tájékoztatást, szükség esetén helyesbítést kérhet, továbbá a jogszabályi feltételek fennállása esetén élhet az adatkezelés korlátozásához vagy az adatok törléséhez való jogával.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdés, észrevétel esetén az alábbi e-mail címen vagyunk elérhetőek: info@mmakiado.hu

Az MMA Kiadó Nonprofit Kft. adatvédelmi szabályzata az alábbi weboldalon érhető el: www.mmakiado.hu/

Társaságunk adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:
- székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
- honlap: www.naih.hu

Igényét bírósági úton is érvényesítheti igényét. A per – az Ön választása alapján – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

10. A tiltakozáshoz való jog

- közérdekű adatkezelés, vagy
- az MMA Kiadó Nonprofit Kft. vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés esetén

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az MMA Kiadó Nonprofit Kft., illetve adatfeldolgozója a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Budapest, 2018. május 29.