Hungarian Folk Dance Music of Transylvania

Szerző: Pávai István

Ár: 6.500 Ft

Fomátum: B5

Terjedelem: 440 oldal

ISBN: 978-615-5927-14-0

Kiadás éve: 2020

Nyelv: angol

 

Transylvanian dance music is an exceptionally rich and complex part of European traditional culture, a classic example of regional interethnic affinities, and a source of inspiration for folklore movements worldwide. Transylvanian-born István Pávai assesses that multifaceted heritage from the perspective of the Hungarian communities, but with constant reference to Romanians, Roms, and other ethnic groups. The monograph includes such aspects as the notion of folk dance music; the impact of different technical means, scholarly concepts, and communicative strategies on fieldwork-based knowledge; social roles and ethnicity; the use of instruments and instrumental ensembles; rhythmic, melodic, and harmonic aspects of dance accompaniment.

 

Az erdélyi tánczene az európai hagyományos kultúra kivételesen gazdag és összetett része, az interetnikus kapcsolatok klasszikus példája, és inspirációs forrás a folklór mozgalmak számára világszerte. A szerző ezt a sokrétű örökséget a magyar közösségek szemszögéből értékeli, de gyakran utal a román, szász, roma hagyományokra. A mű fontosabb témakörei: a népi tánczene fogalma; a technikai eszközök, a tudományos koncepciók és a gyűjtő-adatközlő viszonyrendszer hatása a kutatás eredményeire; közösségi státuszok és szerepek, etnikai vonatkozások a népi tánczene művelői és használói körében; a népi tánczenét megszólaltató hangszerek, hangszeregyüttesek; a tánckíséret ritmikai, dallami, harmóniai vonatkozásai. A 440 oldalas kötetet 88 fotó, 131 kottapélda, 3 táncíráspélda, 7 fakszimile és két színes térkép illusztrálja.

Rendelés: Hagyományok Háza