Pomogáts Bélára emlékezünk

A neves irodalomtudós 2023. május 1-jén hunyt el

Az 1934. októberr 22-én Budapesten született, Széchenyi-díjas Pomogáts Béla mély nyomott hagyott az utóbbi hat évtized irodalmi gondolkodásában tanári, kritikusi, irodalomtörténészi és irodalomtudósi tevékenységével egyaránt.Hihetetlenül széles terrénumot felölelő munkássága hamarabb lépte át az országhatárt, mint legtöbb honfitársunk akár csak gondolatban tehette: tudósítója és értelmezője volt a nyugati magyar irodalomnak éppúgy, mint a Trianonnal az anyaországtól elszakított területek kisebbségi magyar irodalmának. 1968-ban megjelent Kuncz Aladár-monográfiájával indul több mint száz kötetet számláló írott életműve, ami a legutóbbi időkig bővült, gazdagodott. Az MMA Kiadó 2019-ben megjelentett könyvében Cseke Péter tanulmánya és Benedek Anna életútinterjúja tiszteleg a kiváló irodalomtudós és a közvetlen, szeretetteljes ember előtt.