Régi-új rövidprózák

Borcsa János Szilágyi István kötetéről

A hóhér könnyei címmel megjelent prózaválogatás a nagyepikai Szilágyi-életmű egyfajta esszenciájának tekinthető. Nemcsak azért, mert az azonos címen megjelent elbeszélés a 2020-ban kiadott Messze túl a láthatáron epikus részeinek fragmentumaként is olvasható, de mert a nyelv, a megidézett világ, a karakterek mind-mind magukon hordozzák a nagy művek sajátságait. Borcsa János részletes és értő recenziója e kapcsolatok mellett a 2019-es, szintén az MMA Kiadó gondozásában megjelent Katlanváros kapcsán is felmutat izgalmas átfedéseket, egymást értelmező-magyarázó részleteket. A teljes írást itt olvashatja, a kötet pedig ide kattintva rendelhető meg.