Móser Zoltán

Móser Zoltán

Móser Zoltán fotóművész 1946-ban született Tolna megyében, Szekszárdon. 1960-ban Tevelről a bonyhádi gimnázium reál osztályába és kollégiumba került, 1964–65 között képesítés nélküli tanító a teveli általános iskolában. 1965–1970-ig az ELTE magyar–történelem szakos hallgatója és az Eötvös Kollégium lakója. 1969-ben nyílik első fotókiállítása az Eötvös Kollégiumban, Erdély-tematikával. 1970–71-ben több munkahelyen, mások mellett a Néprajzi Múzeumban dolgozik. 1971 szeptemberétől – közel három évtizedig – a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola kollégiumában nevelőtanár. 1973-ban házasságot köt a népművelő-könyvtár–tanító szakos Gergelits Mártával. Gyermekeik: Anna (1974), Borbála (1975) és Balázs (1979). 2001-től a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészkarán, a Kommunikáció és Média Intézetben fotóelméletet és gyakorlatot, valamint fotóesztétikát tanít tizenkét évig. Közben három évre meghívják a kolozsvári Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemre a filmművészet, fotóművészet, média szakra vendégtanárnak. 2011-től a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. 2016-ban, hetvenévesen visszatelepül szülőföldjére, Tolna vármegyébe.

Amor Vitae

Amor Vitae

6800 Ft
5100 Ft