Demeter Tamás

Demeter Tamás

Demeter Tamás a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézetének tudományos tanácsadója és a Budapesti Corvinus Egyetem professzora. Számos tanulmánya jelent meg a XX. századi magyar filozófia- és eszmetörténetről. Könyvei a témában: A szociologizáló hagyomány: A magyar filozófia főárama a XX. században (Budapest: Századvég, 2011) és A társadalom zenei képe: A magyar zeneesztétika szociologizáló hagyománya (Budapest: Rózsavölgyi, 2017).

A zeneesztétika feladata

A zeneesztétika feladata

5600 Ft
4200 Ft