Imre László

Imre László

(Csorna, 1944. november 17. –)

irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja

A magyar szakot a debreceni egyetemen 1968-ban végezte, s kisebb megszakításokkal aztán itt tanított egészen 2010-ben történt nyugalomba vonulásáig. 1989-ben a bölcsészkar dékánja, 1998-tól a Kossuth Egyetem rektorhelyettese, 2000-től az egyesített (orvosegyetemmel és agráregyetemmel bővült) Debreceni Egyetem rektorhelyettese, majd 2003-4-ben rektora.  1992-től 96-ig vendégprofesszor a Helsinki Egyetemen. 2007-ben az MTA levelező, 2013-ban rendes tagjává választották. Az egyetemen 19. századi magyar és világirodalmat, valamint irodalomelméletet tanított. 1978-tól 1989-ig az Alföld című folyóirat tanulmány rovatát vezette. (De tagja volt az Irodalomtörténet és a Protestáns Szemle szerkesztő bizottságának is.)

1966 óta rendszeresen publikál szépirodalmi és tudományos művekről recenziókat, valamint tanulmányokat. Könyvei fő érdeklődési területeihez kapcsolódnak, például a műfajtörténethez: Brjuszov és az orosz szimbolista regény Akadémiai Kiadó 1973.; Arany János balladái Tankönyvkiadó 1989.; A magyar verses regény Akadémiai Kiadó 1990.; Műfajok létformája XIX. századi epikánkban Kossuth Egyetemi Kiadó 1996. Évtizedeken át foglalkozott a kortárs irodalommal, általában a 20. századi magyar irodalommal is: Rákos Sándor Akadémiai Kiadó 1973.; Irodalom és küldetés Felsőmagyarországi Kiadó, 2000. (Ebben külön ciklus szól Németh Lászlóról, egy másik a két világháború közötti erdélyi irodalomról); „Felszabadult” irodalom? (Műfajok válaszútján a XX. század második felében) Savaria University Press 2007. További köteteit a XIX. századi magyar és összehasonlító irodalomtörténetnek szentelte: Műfajtörténet és/vagy komparatisztika Tiszatáj Könyvek 2002.; Az irodalomtudomány távlatai (19. századi szerzők nyomában) Nap Kiadó 2014.; Irodalomalapítás és műfajfejlődés (a 18.-19. századi magyar irodalomban) Nap Kiadó 2015. Kritikatörténeti ambícióit tanúsítja: A magyar szellemtörténet válaszútjai, feltételei és következményei Pécs 2011. Barta János Debrecen, 2015. De a kultúra- és eszmetörténet kapcsolatai is foglalkoztatták: Új protestáns kulturális önszemlélet felé Kálvin Kiadó 2010.

Díjai, kitüntetései: Oltványi Ambrus-díj 1984.; Toldy Ferenc-díj 1991; Szentgyörgyi Albert-díj 2002.; Csokonai-díj 2002.; Reményik Sándor-díj 2003.; Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje 2010.; Debrecen díszpolgára 2015.; Széchenyi-díj 2016. stb.

Jókai Anna

Jókai Anna

3400 Ft
2890 Ft