Medgyesy S. Norbert

Medgyesy S. Norbert

(Győr, 1977. február 5. – )

művelődéstörténész

A PPKE BTK Történettudományi Intézet habilitált docense, a Történelemelméleti Tanszék vezetője, az LFZE Népzene Tanszék óraadó tanára.

1999 óta az MTA BTK Régi Magyar Dráma Kutatócsoport tagjaként a XVIII. századi csíksomlyói misztériumjátékok kritikai szövegkiadásában vesz részt és a XVII–XVIII. századi iskoladráma-színlapok feltárását és rendszerezését végzi. A csíksomlyói ferences misztériumdrámák forrásai, művelődés- és lelkiségtörténeti háttere (2009) és az Iskoladrámák. Színjátékok, énekek és ünnepek a XVII–XVIII. századi magyarországi iskolakultúrából (2019) című monográfiáiban tette közzé kutatási eredményeit.

A XVII–XVIII. századi nyomtatott és kéziratos iskolamesteri énekeskönyvek historikus népénekeivel a Szent Istvánról, Szent Lászlóról és Szent Mártonról szóló énekeskönyvet szerkesztette, továbbá a hangzó melléklettel ellátott Énekelt történelem I. és a SzínjáTéka–Misztériumjátékok 1. című tankönyveket írta.

Első tanítványaiból szervezte meg 2002-ben, és azóta is vezeti Piliscsabán a Boldog Özséb Színtársulatot (BÖSZK), melynek tagjaival XVIII. századi iskoladrámákat ad elő. Az eredeti szövegek és dallamok a Régi Magyar Színpad DVD-sorozat részeként és az MMA Kiadó YouTube-csatornáján alap-, közép- és felsőfokú oktatási segédanyagként is funkcionálnak.

Medgyesy S. Norbert 1995 óta a gazdag hagyományokkal rendelkező vasi Perenye község teljes profán és szakrális néphagyományát összegyűjtötte, rendszerezte, helybeli fiataloknak tanítja és tekintélyes részét közkinccsé tette nyomtatott és hangzó formában, többségét az Ecclesia Agathae (2011) című könyvben. E munkájáért Perenye község 2012-ben díszpolgári címmel jutalmazta.

Iskoladrámák

Iskoladrámák

4800 Ft
3600 Ft