Mórocz Gábor

Mórocz Gábor

(Hódmezővásárhely, 1981–)

bölcsész-tanár, szerkesztő

2005-ben történelem, 2006-ban filozófia szakos oklevelet szerzett a Szegedi Tudományegyetemen. 2010-ben diplomázott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem magyar nyelv és irodalom szakán. 2012-től doktorandusz hallgató; 2017-ben szerzett doktori fokozatot a Debreceni Egyetem Irodalomtudományok Doktori Iskolájában. Főbb kutatási területei: a 19. század végi, 20. század eleji magyar esszé és esszéisztikus széppróza története (elsősorban Asbóth János, Péterfy Jenő, Justh Zsigmond és Gozsdu Elek munkássága); Szekfű Gyula történetírása és publicisztikája; Király István ideologikus irodalomértelmezése; Buda Ferenc életműve. Irodalmi, eszmetörténeti és történetelméleti tárgyú tanulmányai, esszéi és recenziói többek között a Bárka, a Belvedere, a Forrás, a Hitel, az Irodalmi Magazin, az Iskolakultúra, a Kommentár, a Kortárs, a Magyar Művészet, a Magyar Napló, a Tiszatáj és a Valóság című folyóiratokban jelentek meg.

Az elveszett nemzedék

Az elveszett nemzedék

4200 Ft
3150 Ft
Buda Ferenc

Buda Ferenc

3600 Ft
2700 Ft