Nagy Károly Zsolt

Nagy Károly Zsolt

1973-ban született Miskolcon. Érettségi után először fotográfus képesítést szerzett, majd előbb a Sárospataki Református Teológiai Akadémián mint református teológus-lelkész, utána a Miskolci Egyetemen vizuális kultúrakutató szakirányú kulturális antropológusként végzett. Doktori fokozatot a Pécsi Egyetem Kommunikáció Doktori Programja keretében szerzett 2013-ban. 2005–2020-ig a Magyar Tudományos Akadémia BTK Néprajztudományi Intézet tudományos munkatársa,
2015–2021 között a Magyar Néprajzi Társaság Film- és Fényképészeti Szakosztályának elnöke volt. 2008-tól a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tanára. Kutatási területe egyfelől a modern kommunikációs technológiák és a fotográfi a társadalomtudományi alkalmazása, másfelől a vallási identitás változása.

Kunkovács

Kunkovács

9800 Ft
7350 Ft