Scholz Anna

Scholz Anna

Scholz Anna (1978) csellóművész, zenetörténész tanulmányait a budapesti Zeneakadémián és az Egyesült Államok-beli Oberlin Conservatory-ban végezte. 2003 és 2016 között a Magyar Állami Operaház Zenekarának csellistája volt, és 2003 óta tagja a korhű hangszereken játszó, Vashegyi György vezette Orfeo Zenekarnak. 2013-tól a Debreceni Egyetem oktatója. A Zeneakadémián 2008-ban szerzett doktori fokozatot, disszertációjának témája a Bach-csellószvitek előadásmódja. A Zeneakadémia Doktoriskolájában témavezetőként több doktorandusz munkáját segíti.

A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasaként Bartha Dénes (1908–1993), a sokoldalú, nemzetközileg is jegyzett magyar zenetudós és tanár hagyatékának széles körben való megismertetését tűzte ki célul. Ennek a munkának egyik eredménye ez a kötet, mely a zenetörténész szerteágazó tevékenységének egy kevésbé ismert, de fontos szeletét mutatja be: a Pester Lloyd című napilapban 1939 és 1944 között publikált zenekritikákat és zenei írásokat.

Bartha Dénes

Bartha Dénes

4800 Ft
3600 Ft