Szigeti Csaba

irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár, az MTA doktora

Elsődleges kutatási területe a régi magyar irodalom, valamint a középkori francia irodalom és a strofika, a versszakok struktúrájával és történetével foglalkozó diszciplína. Korábbi köteteiben a radikális archaizmus kortárs magyar költészetben előforduló megjelenési formáit taglalta, a francia OuLiPo (Ourorirs de Littérature Potentielle, a Lehetséges Irodalom Műhelyei) irodalmi műhely formaművészetéről írt, Magyar versszak címet viselő 2005-ös munkája, mely akadémiai nagydoktori értekezésének könyvváltozata, a nemzetközi költészetkutatás jól ismert, bár hazánkban meglehetősen háttérbe szorult területéről, a strofikáról szól.

Van, hiszen lehet

Van, hiszen lehet

4600 Ft
3450 Ft