Zuh Deodáth

Zuh Deodáth

(1982. augusztus 5., Nagyszalonta)

Kolozsváron végezte egyetemi tanulmányait, az ELTE-n, majd Kolozsváron szerzett tudományos fokozatot filozófiából. Több kötetet írt és szerkesztett Edmund Husserlől és a korai fenomenológiáról. Kutatási területéhez tartozik a 20. század első felének magyar eszmetörténete, különös tekintettel annak művészettörténet-elméleti, és művészetszociológiai vonatkozásaira, valamint a Vasárnapi Kör tagjainak munkásságára. Újabban az építészetelmélet története, illetve a közép-kelet európai századforduló építészeinek elméleti tevékenysége foglalkoztatja.

Jovián

Jovián

7800 Ft
5850 Ft